Anasayfa > Haberler
Virüsün kaynağına dair soruşturma bilimsel bir konudur ve hiçbir şekilde siyasallaştırılmaması gerekir
2021-08-04 20:39

Şu anda, küresel bilim topluluğu, Covid 19'un kökenine ilişkin konuları yakından takip ediyor ve gerekli araştırmaları yapıyor. Salgından bu yana, sorumlu her ülke ve sorumlu her 

bilim insanı, virüsün kaynağını bulmayı arzu ediyor. Bu, tüm ülkelerin salgını etkin bir şekilde kontrol etmesi ve gelecekte benzer bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından son derece 

büyük önem taşımaktadır.  Çin, bu konuda her zaman sorumlu davranmış ve bilimsel yaklaşıma bağlı kalmıştır. DSÖ ile virüsün kökenini araştırma konusunda işbirliği yapan ilk ülkelerden 

biri olan Çin, küresel virüs kaynağına dair soruşturmaya yeni bir başlangıç yaparak bu konudaki küresel işbirliğinde 'Çin modeli'ni oluşturmuştur.

 

Virüsün kaynağına dair soruşturma bilimsel bir konudur. Çin hükümeti her zaman bilimsel olarak virüsün kaynağının araştırılmasını desteklemektedir. Daima açıklık, şeffaflık, bilimsellik ve 

işbirliği ilkelerine dayanarak iki kez DSÖ uzmanlarını Çin'e davet etmiştir. Bu yılın Şubat ayında, DSÖ uluslararası uzmanları ve Çinli uzmanlardan oluşan ortak bir uzman ekibi, Çin'de 28 

günlük ortak bir araştırma gerçekleştirmiştir. 30 Mart'ta DSÖ ortak inceleme raporu yayınlamış, Covid 19'un laboratuvar sızıntısından meydana gelmesinin, "son derece olasılık dışı bir yol" 

olduğuna karar verilmiştir. Giderek daha fazla bilimsel kanıt raporun değerli, güvenilir, bilimsel ve tarihsel olarak test edilebilir olduğunu göstermiştir. 5 Temmuz'da uluslararası çapta isim 

yapmış 24 tıp uzmanı, tıp dergisi 'The Lancet'te ortak bir açıklama yayınlamıştır. Açıklamada, Covid-19'un laboratuvar sızıntısından meydana geldiğini destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt 

bulunmadığı ve son günlerdeki incelemelerin Covid-19'un doğal evrimden ortaya çıkması ihtimalini güçlendirdiği belirtilmiştir.

 

Virüsün kaynağını araştırma konusu siyasi manipülasyondan uzak tutulmalıdır. Virüsün kaynağının araştırılması tüm dünyadaki insanların yaşamlarını, sağlıklarını ve güvenliklerini ilgilendiren 

bir konudur. Çin, 'suçluluk karinesi'ne ve sözde bilim adamlarının siyasi manipülasyonuna şiddetle karşı çıkmaktadır. DSÖ Sekreterliği tarafından birkaç gün önce önerilen Covid 19'un kökenine 

ilişkin soruşturmanın ikinci evre planı, 73. Dünya Sağlık Asamblesi kararlarına ve  DSÖ ve Çin'in ortak inceleme raporunun sonuçları ve önerilerine uymamaktadır. Söz konusu plan siyasetten 

etkilenmiş, bilimsellik ve nesnellik ilkelerini ve işbirliği ruhunu kaybetmiştir. Söz konusu plan, erken küresel vakalar ve virüsün soğuk zincir yoluyla bulaşması gibi önemli araştırma yönergelerini

 kasıtlı olarak göz ardı ederek, araştırma odağı olarak 'Çin'in laboratuvar prosedürlerini ihlal etmesinin virüs sızıntısına yol açtığı' konusunda ısrar etmektedir. Ayrıca, plan taslağının hazırlanma 

sürecindeki eksik şeffaflık insanları şüpheye düşürmüştür, yani bu plan aslında bazı güçlü ülkelerin ileri sürdüğü 'laboratuvar sızıntısı' teorisini desteklemeye mi yöneliktir? Siyaseti bilimin üzerine, 

siyasi çıkarları insanların yaşamlarının ve sağlıklarının önüne koyan, salgını başkalarını karalamak için kullanan, salgının kaynağına dair soruşturmayı siyasallaştıran ve kasıtlı olarak uluslararası 

kaynak araştırma işbirliğini baltalayan ABD gibi ülkeler son derece sorumsuz davranmaktadır ve zaten uluslararası toplum tarafından genel olarak gerekli cevap verilmiştir. Şu ana kadar 60 ülke 

DSÖ Genel Direktörü'ne virüsün kaynağını araştırmanın bilimsel bir görev olduğunu ve bunun siyasallaştırılmaması ve Çin DSÖ ortak inceleme raporunun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan 

yazılar göndermişlerdir. Birçok ülkeden siyasetçiler, medya mensupları, uzmanlar ve kişiler farklı şekillerde seslerini çıkararak virüsün kaynağına dair soruşturmanın siyasallaştırılmasını kınamışlardır.

 

Virüsün kaynağını araştırmak için küresel işbirliği gerçekleştirilmelidir. Virüsler insanlığın ortak düşmanıdır, birlik olup onunla hep beraber mücadele etmeliyiz. Virüsün kaynağını araştırmak önemlidir, 

karmaşık ve pek çok tarafı ilgilendiren bilimsel bir konudur, bu yüzden kaynak araştırma çalışmaları küresel bir görevdir. Çeşitli ülkelerden bilim insanlarıyla gösterilen ortak çaba sayesinde Çin'in 

virüsün kaynağına dair soruşturması olumlu ilerleme kaydetmiştir. 19 Temmuz tarihine kadar Çinli ve yabancı araştırma ekipleri birlikte kaynak araştırması ile ilgili 225 makale, sadece Çinli araştırma 

ekipleri ise 352 makale yayınlamıştır. Ulusal Biyoinformatik Merkezi tarafından oluşturulan küresel paylaşılan Covid 19 bilgi veritabanı, dünya çapında 2.53 milyondan fazla Covid 19 gen dizisi toplamış ve  paylaşmış, dünya genelinde 177 ülke ve bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya hizmet vermiştir. Şu anda, birçok araştırma sonucu, Covid 19'un dünyanın birçok yerinde ortaya çıktığı zamanın bilinenden 

daha önce olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, ufkumuzu genişleterek virüsün kaynağına dair soruşturmayı çok noktalı, çok yönlü ve çok boyutlu olarak dünyanın farklı yerlerinde yapmamız gerekmektedir. 

Ancak bilim yolunda güveni pekiştirerek, bilimsel yaklaşımlar, bilimsel yöntemler ve bilimsel gerçeklerle virüsün kaynağına dair araştırma yaparsak, sonunda gerçeğe ulaşabiliriz.

 

DSÖ ile virüsün kökenini araştırma konusunda işbirliği yapan ilk ülkelerden biri olan Çin, bir sonraki aşamadaki küresel kaynak araştırma işbirliğine aktif olarak katılmaya devam edecektir. Çin bilimsellik, 

profesyonellik ve tarafsızlık ruhuna dayanarak DSÖ ve Türkiye dahil tüm ülkeler ile birlikte virüsün kaynağına dair soruşturmanın bilimsel ve ciddi özelliğini koruyarak kaynak araştırmasını siyasallaştıran 

akıma direnmeye ve ortaklaşa küresel salgınla mücadele işbirliğinin olumlu atmosferini sürdürmeye hazırdır. 

Arkada?lara tavsiyeler:   
Yazdir